Manual de Uso e Mantenemento para o libro do edificio

Manual de Uso e Mantenemento

© CYPE Ingenieros, S.A. - Página obsoleta - Ir a página actual

 

En galego

En castellano

En català

Em português

Introducción
A Acondicionamento do terreo
C Cimentacións
E Estructuras
F Fachadas
P Particións
I Instalacións
N Illamentos e impermeabilizacións
Q Cubertas
R Revestimentos
RA Alicatados
RC Chapados e aplacados
RD Decorativos
RE Escaleiras
RF Pinturas en paramentos exteriores
RI Pinturas en paramentos interiores
RM Pinturas sobre soporte de madeira
RN Pinturas sobre soporte metálico
RO Pinturas para uso específico
RR Protección contra incendios
RP Conglomerados tradicionais
RK Morteiros industriais para revoco e illamento térmico
RQ Sistemas monocapa industriais
RB Morteiros industriais para revoco e enlucido
RG Morteiros e revestimentos acrílicos
RU Morteiros industriais para restauración
RS Solos e pavimentos
RT Falsos teitos
RV Vidros
RL Tratamentos superficiais de protección
S Sinalización e equipamiento
U Urbanización interior da parcela

Manual de Uso e Mantenemento (para o Libro do Edificio)R

REVESTIMENTOS