Manual de Uso e Mantenemento para o libro do edificio

Manual de Uso e Mantenemento

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En castellano

En català

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Em português

En français

Introducción
A Acondicionamento do terreo
C Cimentacións
E Estructuras
EA Aceiro
EAE Zancas de escaleira
EAF Forxados
EAM Montaxes industrializados
EAS Pilares
EAT Lixeiras para cubertas
EAV Vigas
EAC Cargadeiros
EAZ Reforzos
EC Cantería
EF Fábrica
EH Formigón armado
EM Madeira
EP Formigón prefabricado
EX Mixtas
F Fachadas
P Particións
I Instalacións
N Illamentos e impermeabilizacións
Q Cubertas
R Revestimentos
S Sinalización e equipamiento
U Urbanización interior da parcela
Y Seguridade e saúde