Manual de Uso e Mantenemento para o libro do edificio

Manual de Uso e Mantenemento

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En castellano

En català

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Em português

En français

Introducción
A Acondicionamento do terreo
C Cimentacións
E Estructuras
EA Aceiro
EC Cantería
EF Fábrica
EH Formigón armado
EHE Escaleiras
EHS Pilares
EHV Vigas
EHL Forxados de lousa maciza
EHX Forxados de lousa mixta
EHR Forxados reticulares
EHU Forxados unidireccionais
EHI Forxados sanitarios ventilados
EHB Sistemas de forxados
EHM Muros
EHN Núcleos e pantallas
EHY Reparacións
EHH Refuerzos con hormigón
EHP Refuerzos con perfiles metálicos
EM Madeira
EP Formigón prefabricado
EX Mixtas
F Fachadas
P Particións
I Instalacións
N Illamentos e impermeabilizacións
Q Cubertas
R Revestimentos
S Sinalización e equipamiento
U Urbanización interior da parcela
Y Seguridade e saúde