Manual de Uso e Mantenemento para o libro do edificio

Manual de Uso e Mantenemento

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En castellano

En català

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Em português

En français

Introducción
A Acondicionamento do terreo
C Cimentacións
E Estructuras
EA Aceiro
EC Cantería
EF Fábrica
EH Formigón armado
EM Madeira
EMC Cerchas para cubertas
EME Viguetas
EMF Forxados
EMS Pilares
EMV Vigas
EMM Elementos auxiliares para estruturas de madeira
EMZ Reforzos
EMW Substitucións
EP Formigón prefabricado
EX Mixtas
F Fachadas
P Particións
I Instalacións
N Illamentos e impermeabilizacións
Q Cubertas
R Revestimentos
S Sinalización e equipamiento
U Urbanización interior da parcela
Y Seguridade e saúde

Manual de Uso e Mantenemento (para o Libro do Edificio)EMM

ESTRUCTURAS

MADEIRA

ELEMENTOS AUXILIARES PARA ESTRUTURAS DE MADEIRA


USO


PRECAUCIÓNSPRESCRIPCIÓNS
PROHIBICIÓNS
MANTEMENTO


POLO USUARIO


  • Inspección visual de fisuras en forxados e tabiques, así coma de humidades que poideran deteriorar a estrutura.


POLO PROFESIONAL CUALIFICADO


  • Protección da estrutura con antioxidantes e esmaltes ou similares, en ambientes agresivos.


  • Protección da estrutura con antioxidantes e esmaltes ou similares, en ambientes non agresivos.

  • Inspección do estado de conservación da protección contra o lume dos perfís vistos, procedendose ó repintado ou reparación se fóra preciso. Para volver a pintar o perfil, abondará con limpar as manchas se o recobrimento está en bo estado. No caso de existir bochas, descascados, agrietamiento ou calquera outro tipo de defecto, como paso previo á pintura, eliminaranse as partes soltas con cepillo de arame, aplicarase unha composición decapante, puirase e lavarase.


  • Inspección visual, facéndoa extensiva ós elementos de protección, especialmente ós de protección contra incendio.