Manual de Uso e Mantenemento para o libro do edificio

Manual de Uso e Mantenemento

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En castellano

En català

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Em português

En français

Introducción
A Acondicionamento do terreo
C Cimentacións
E Estructuras
EA Aceiro
EC Cantería
EF Fábrica
EH Formigón armado
EM Madeira
EMC Cerchas para cubertas
EME Viguetas
EMF Forxados
EMS Pilares
EMV Vigas
EMM Elementos auxiliares para estruturas de madeira
EMZ Reforzos
EMW Substitucións
EP Formigón prefabricado
EX Mixtas
F Fachadas
P Particións
I Instalacións
N Illamentos e impermeabilizacións
Q Cubertas
R Revestimentos
S Sinalización e equipamiento
U Urbanización interior da parcela
Y Seguridade e saúde

Manual de Uso e Mantenemento (para o Libro do Edificio)EMF

ESTRUCTURAS

MADEIRA

FORXADOS


USO


PRECAUCIÓNS
PRESCRIPCIÓNS


PROHIBICIÓNS


MANTEMENTO


POLO USUARIO


  • Inspección visual para detectar:

  • Ataque de insectos xilófagos (carcomas ou térmites), normalmente detectables pola aparición de pequenos buracos que desprenden po amarelado.

  • Aparición de frechas excesivas.

  • Situacións persistentes de humidade.